Tipar digital

Tiparul digital a evoluat spectaculos în ultimii ani și va evolua în continuare. Tehnologiile actuale și experiența acumulată de producători și utilizatori deschid noi oportunități și posibilități.

Are avantajele şi limitele lui.

Principalele avantaje sunt date de costul lucrărilor la tiraje mici, posibilitatea tipăririi de date variabile și de unicate.

Un exemplar sau 100 de exemplare se pot face cu aproximativ acelaşi cost per exemplar.

Datele variabile sunt elemente ce diferă de la un exemplar la altul (exemplu: corespondență personalizată).

Limitele apar la gama de hârtii şi cartoane pe care se poate tipări, precum şi gama de finisări posibile, considerabil mai mică decât în cazul tiparului offset, precum şi la dimensiunile ce pot fi tipărite.